Aktualności

Nowy rok szkolny 2020/2021

Już 28 września rozpoczynamy zajęcia w roku szkolnym 2020/2021.

Nauka w S&S rozpocznie się dnia 28 września 2020 r. i trwać będzie do 11 czerwca 2021 r. i podzielona zostanie na dwa semestry:

I semestr – start 28 września – koniec 15 stycznia,
II semestr – start 1 lutego – koniec 11 czerwca.

S&S gotowe do pracy w reżimie sanitarnym!

W trosce o bezpieczeństwo naszych Słuchaczy w dobie pandemii, zajęcia stacjonarne prowadzimy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Środki ostrożności przez nas podjęte to: 10-minutowe przerwy na wietrzenie sal lekcyjnych między zajęciami kolejnych grup oraz dzięki temu ograniczenie kontaktu między grupami, płyn do dezynfekcji przy wejściu do każdej sali lekcyjnej, regularnie dezynfekowane stoliki, lektorzy wyposażeni w przyłbice.
Zachowanie dystansu między słuchaczami nie jest dla nas żadnym wyzwaniem gdyż grupy w Smart & Smiley są z założenia małoliczne (max. 6 osób), zaś każdy uczeń zawsze zajmuje swoją indywidualną jednoosobową ławkę.

S&S gotowe do pracy w trybie on-line!

S&S wdrożyło narzędzia z pakietu Google Classroom umożliwiające efektywne przeniesienie zajęć z tradycyjnych sal lekcyjnych, do wirtualnych.

Z powodzeniem realizowaliśmy zajęcia online w okresie od marca do czerwca w ubiegłym roku szkolnym. W przypadku powtórnego zamknięcia szkół, spowodowanego sytuacją zagrożenia epidemiologicznego S&S jest w pełni przygotowane do przęłączenia zajęć stacjonarnych w tryb online.

Zajęcia odbywają się w takiej sytuacji w tej samej formule jak grupowe i indywidualne zajęcia stacjonarne. Lekcje przebiegają sprawnie, słuchacze podchodzą do nich entuzjastycznie. Takie podejście, gwarantuje zachowanie ciągłości w procesie kształcenia i tym samym pozwala na osiąganie postępów w nauce, niezależnie od potencjalnie możliwcyh ograniczeń w kontakcie bezpośrednim. Warto podejmować nowe wyzwania. My je podjęliśmy i cieszymy się ich efektami.