Smarts get ready for Cambridge English Exams

Angielski dla osób przygotowujących się do egzaminu Cambridge English.

Grupa składa się z 4-6 kursantów i zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 min.
W roku szkolnym odbywa się 68 spotkań.

 

Zajęcia trwają cały rok szkolny. Do czasu egzaminu przerabiany jest materiał ukierunkowany na jak najlepszy wynik zaś po nim zajęcia mają charakter kontynuacji zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie języka angielskiego.
Grupy w Smart&Smiley są kameralne tak aby każdy uczeń mógł wynieść z zajęć jak najwięcej i aby uzyskał jak największą atencję ze strony lektora.

Egzaminy Cambridge English do których możesz przygotować się w Smart&Smiley to: KET, PET, FCE, CAE, CPE. Najpopularniejszym i najczęściej zdawanym egzaminem jest egzamin FCE.

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym lub wstępnym do studiów w języku angielskim.
Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

- pisać krótkie raporty i e-maile
- wytłumaczyć pomysł albo prowadzić szczegółową rozmowę po angielsku
- rozumieć język używany w telewizji i prasie.

 

Jak wygląda egzamin FCE?

Egzamin FCE składa się z pięciu części.
W jednym dniu zdajesz części:

  • Reading (Czytanie ze zrozumieniem), 
  • Writing (Pisanie), 
  • Use of English (Test gramatyczno-leksykalny)
  • Listening (Słuchanie).

Do części ustnej możliwe jest, że będziesz przystępował w innym dniu.
Egzamin ustny zdajesz w obecności w dwóch egzaminatorów i innego kandydata.

FCE / FCEFS READING WRITING USE OF ENGLISH LISTENING SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 1 godz. 20 min. 45 min. 40 min. 14 min. na 1 parę kandydatów
Punkty (% z całości) 20% 20% 20% 20% 20%

 

W jaki sposób Smart&Smiley przygotowuje do egzaminu FCE ?  

Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie techniki uczenia sprawności językowych

Słuchacze rozwijają wszystkie aspekty znajomości języka angielskiego.
Szczególny nacisk kładziemy na te, które trudniej jest ćwiczyć samodzielnie, (słuchanie i mówienie).
Pozostałe są ćwiczone równie regularnie jednak wymagają więcej samodzielnej pracy ucznia w domu.

Ćwiczymy techniki i strategie egzaminacyjne

W trakcie kursu zapoznajemy uczniów z technikami rozwiązywania poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.
Sugerujemy, jak najefektywniej rozwiązywać poszczególne części.
Czas egzaminu jest ograniczony, trzeba więc go wykorzystać maksymalnie efektywnie.
Dzięki takiej pracy nic na prawdziwym egzaminie nie jest zaskoczeniem, unikamy tym samym sytuacji stresowych, co wpływa na wysoki wynik egzaminu.

Regularnie monitorujemy pracę słuchacza i omawiamy jego postępy

Dzięki małej liczebności grup jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować postępy słuchaczy oraz wychwycić ich braki,które indywidualnie zostają z lektorem omówione i dopracowane.

Aktywizujemy słuchaczy do samodzielnej pracy w domu

Praca na kursie jest bardzo ważna i efektywna jednak aby osiągnąć sukces w nauce języka należy pracować nad omówionym materiałem również w domu.
W przypadku egzaminu FCE istotnym jest pisanie wypracowań, czytanie tekstów oraz rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, (czyli egzaminacyjne części writing, reading, use of English)

Organizujemy egzaminy próbne – MOCK EXAM

Przed zapisaniem się na egzamin każdy kandydat podchodzi do egzaminu próbnego czyli tzw. Mocka, który to oszacuje szanse sukcesu na prawdziwym egzaminie.
SMARTS GET READY FOR FCE korzystają ze skutecznego i opracowanego specjalnie do egzaminu FCE przez wydawnictwo Oxford University Press kursu First Certificate Masterclass

First Certificate Masterclass  is designed to challenge motivated students. The course approach encourages them to be independent learners, providing opportunities for bringing their own experience into their learning. Online Skills Practice reinforces the work you do in class. This can be managed by you, or students can do it as self-study. Use iTools on your interactive whiteboard to bring a fresh approach to teaching.

Słuchacze szkoły Smart&Smiley otrzymują:

 

  • Zestaw startowy gratis dla każdego ucznia
  • Materiały dodatkowe do zajęć
  • Oraz dodatkowo 15% rabatu na podręczniki kursowe.