Smarties – Angielski dla dzieci w wieku 7-12 lat

Grupa składa się z 4-6 dzieci, a zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min.

W roku szkolnym odbywa się 68 spotkań.

Grupy w Smart&Smiley są kameralne tak aby każdy uczeń mógł wynieść z zajęć jak najwięcej i aby uzyskał jak największą atencję ze strony lektora. 

Na pierwszym spotkaniu dzieci przystępują do tzw. Placement test – testu, którego wynik pokaże poziom zaawansowania słuchacza i tym samym odpowiednią dla niego grupę.

Kursy oparte są na intensywnym programie nauczania, zakładającym maksymalne poszerzanie słownictwa oraz umiejętność komunikacji. Dzieci uczą się również gramatyki, umiejętności czytania oraz pisania dłuższych tekstów. Nasz program opiera się między innymi na wyjątkowej chłonności umysłu dziecka oraz na fakcie, iż ucząc się w dzieciństwie, (spontaniczność, naturalność), możliwe jest perfekcyjne opanowanie wymowy w języku obcym. Już od początku nauki postęp uczniów jest systematycznie sprawdzany poprzez zaliczenia, testy oraz egzaminy semestralne i roczne. Po każdych zajęciach uczniowie mają zadawaną obszerną pracę domową, zaś na wakacje krótką lekturę bazującą na materiale opanowanym w danym roku szkolnym.
Kurs jest intensywny i efektywny ze względu na jego starannie dobraną metodykę jak i małą liczebność grup.

Metoda nauczania dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Jedynie dwutorowa koncepcja, wraz z intensywnym trybem nauki, dają możliwość osiągnięcia najlepszych efektów.

Doświadczeni i zaangażowani lektorzy działają według sprawdzonego systemu.
Uczniowie pracują w szkole i w domu, a ich praca jest stale monitorowana i oceniana.

Podręcznik kursowy oraz materiały dodatkowe są ambitne i obszerne, co sprawia, że już najmłodsi uczniowie osiągają szybkie postępy w nauce.
Do każdego poziomu kursu dodawany jest tzw. readers, czyli lektura, którą każdy kursant będzie miał za zadanie przeczytać.

Na naszych zajęciach wykorzystujemy następujące metody:

 • metoda naturalna – mówienie do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń – na zasadzie jak rodzice mówią do dziecka, nauczając je języka ojczystego
 • metoda komunikacji – stwarzanie w grupie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji
 • metoda kinestetyczna- reagowania całym ciałem – zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką
 • metoda tradycyjna-nauka gramatyki tak aby z łatwością budować zdania,nazywać części mowy i swobodnie pisać teksty
 • metoda kojarzenia poprzez zmysły-dotyk,zapach,smak itp
 • metoda dramy – odgrywanie ról w scenkach i przedstawieniach

Smarties korzystają ze skutecznego i niezwykle ciekawego,opracowanego specjalnie dla ich grupy wiekowej przez wydawnictwo Oxford University Press kursu Family and Friends.
Jest to sześciopoziomowy kurs języka angielskiego z elementami edukacji społecznej.
Żaden inny kurs nie przyniesie uczniom tylu korzyści co Family and Friends.

Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe, łącznie z tworzeniem własnych wypowiedzi.

 • Wsparcie nauki wszystkich umiejętności językowych
 • Wyjątkowy zestaw zintegrowanych materiałów drukowanych i cyfrowych
 • Fonetyka krok po kroku
 • Przygotowanie do egazminów Cambridge Young Learners English Tests oraz Trinity Examinations
 • Program nauczania wspiera wychowanie społeczne i rozwój emocjonalny

Słuchacze szkoły Smart&Smiley otrzymują:

 • Zestaw startowy gratis dla każdego ucznia
 • Materiały dodatkowe do zajęć
 • Oraz dodatkowo 15% rabatu na podręczniki kursowe.