Intensywność kursu i liczebność grup

Kursy Smart&Smiley oparte są na intensywnym programie nauczania, zakładającym maksymalne poszerzanie słownictwa oraz umiejętność komunikacji.

Nasz program opiera się na fakcie, iż umysł małego dziecka jest niezwykle chłonny i pozwala na przyswojenie w sposób nieobciążający ogromnych pokładów wiedzy.
Dziecięca elastyczność aparatu mowy powoduje, że w ich wypadku możliwe jest perfekcyjne opanowanie fonetycznego systemu języka obcego.
Postępy kursantów sprawdzane są poprzez regularne zaliczenia, testy oraz egzaminy semestralne i roczne. Po każdych zajęciach uczniowie mają zadawaną rozbudowaną pracę domową.
Kurs jest intensywny, nie tylko biorąc pod uwagę metodykę nauczania, ale również ze względu na małą liczebność grup oraz liczbę spotkań w ciągu roku szkolnego.

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat trwają 60 minut, (w tym 45 minut pracy z lektorem zaś 15 minut zabawy pod okiem lektora).

Pozostałe kursy odbywają się 2x w tygodniu i trwają po 60 minut.

Kursy maturalne oraz przygotowujące do egzaminu Fce trwają cały rok szkolny. Uczymy się  aby nieustannie poszerzać swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego a nie jedynie dla wyniku egzaminu.

Liczebność grup

Grupy w Smart&Smiley liczą 4-6 osób.

Są kameralne tak aby każdy uczeń mógł wynieść z zajęć jak najwięcej i aby uzyskał jak największą atencję ze strony lektora.
Dzięki tak małej liczebności grup zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym mogą odbywać się raz w tygodniu zaś z dziećmi starszymi i młodzieżą dwa razy w tygodniu po 60 minut.